Kablo


Yapılan bazı çalışmalarda yangınla ilgili elde edilen istatistiki bilgiler şu şekildedir;

2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1,3 Milyon yangın olayı rapor edilmiş, 3005 sivil yaşamını kaybetmiş, 17.500 kişi yaralanmıştır. Bu kayıpların 2640' ı bina yangınlarında gerçekleşmiş olup yangınların toplam maliyeti ise 11,7 milyar dolardır.
Kaynak: www.nfpa.org

Tüm bu verilerin ışığında daha güvenli, yangına karşı dayanıklı yapı malzemeleri yapma zorunluluğu kaçınılmazdır. Bu noktadan yola çıkarak farklı çalışma mekanizmalarına sahip yanmaya karşı dirençli malzemeler yapılmıştır.


HDOPLAST sektör ihtiyaçları ve talepleri göz önüne alarak, farklı yanma mekanizmasına sahip ve yanmaya karşı dirençli (Flame Retardant) ürünler üretmektedir.

• Periyodik tablodaki 7A grubu elementleri olan Halojen elementlerini içeren yanma geciktirici sistemler yanmaya karşı oldukça etkili olmasına rağmen, yanma reaksiyonunda açığa çıkardıkları HCl, HBr… vb solunduğunda insan sağlığına ciddi zararlar verebilen gaz oluşumuna sebebiyet verdiklerinden günümüzde kullanım miktarları git gide azalmaktadır.


• Buna karşılık, diğer yanma sistemlerinde yanma sırasında / sonrasında açığa çıkan ürünler az zaralı / zararsız malzemelerdir.

• Bunun yerine yanmaya karşı dirençli ve halojen içermeyen, dolayısıyla düşük duman yoğunluğuna sahip yanma sistemleri günlük kullanımda, bir çok uygulama ve alanda artık zorunlu hale gelmiştir.

• Kablo uygulamaları için geliştirilen ürünlere ait TDS ve MSDS formları aşağıda verilmiştir. Farklı uygulama alanları ve sektörler için Satış ve Pazarlama Bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.


HFFR KILIF

Kablo uygulamaları için BS, DIN ve benzeri farklı standartlara uygun kompaundlar.


HFFR DOLGU

Kablo uygulamaları için BS standartı, Coex, Tandem ve farklı LOI değerlerinde dolgu kompaundu.


PE DOLGU

PVC izole, kılıf uygulamaları için REACH ve RoHS standartlarına uygun, pudra kullanımını ortadan kaldıran PE bazlı dolgu kompaundu.

HFFR İZOLE

Kablo uygulamaları için BS, DIN, UV Rezist ve benzeri farklı standartlara uygun kompaundlar.

Daha fazla bilgi için Satış ve Pazarlama Bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.